Rozliczenie pit 2023 – jakie ulgi obowiązują przy deklaracji?

Rozliczenia PIT za 2023 rok w pełni. Znajomość przysługujących Tobie i Twojej rodzinie ulg podatkowych jest kluczowa, by uzyskać możliwie największy zwrot podatku. Dla wielu osób to skomplikowane zadanie, dlatego przychodzimy z pomocą! W tym artykule dostarczamy informacji na temat terminu składania deklaracji podatkowej za 2023 rok oraz przedstawiamy kolejne  ulgi wprowadzone w ramach Polskiego Ładu.  Co można odliczyć od podatku za 2023 rok?  

Rozliczenie PIT 2023 – terminy 

Opodatkowanie dochodu za rok 2023 to temat, który warto mieć na uwadze.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwa Finansów, termin ten zazwyczaj kończy się pod koniec kwietnia kolejnego roku podatkowego. W przypadku rozliczenia PIT za 2023 roku, ostateczny termin na złożenie deklaracji podatkowej mija 30 kwietnia 2024 r. 

Jjeśli planujesz skorzystać z usług biura rachunkowego lub doradcy podatkowego, warto rozważyć rozpoczęcie tego procesu wcześniej. Podjęcie tych działań z wyprzedzeniem czasowym pozwoli na spokojne i dokładne rozliczenie podatkowe oraz ewentualne korekty, jeśli zajdzie taka potrzeba.  

Dostęp do aktualnych informacji oraz zrozumienie, jak nowe przepisy wpłyną na Twoją sytuację finansową, może ułatwić proces rozliczenia podatkowego i pomóc w uniknięciu ewentualnych nieścisłości. Warto być na bieżąco   Ulgi podatkowe 2023 – jakie odliczenia od podatku obowiązują? 

Obecnie jest aż 18 ulg podatkowych, z których podatnicy mogą skorzystać w celu zmniejszenia kwoty podatku przekazywanej do Skarbu Państwa przez Urząd Skarbowy. Zobacz, które Tobie przysługują. 

Ulga prorodzinna (in. ulga na dziecko)  

Obejmuje rodziców sprawujących władzę rodzicielską oraz opiekunów prawnych dziecka (jednak tylko w wypadku, gdy dziecko z nimi zamieszkuje) i rodzin zastępczych, których dzieci są małoletnie, otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną bez względu na ich wiek, nie ukończyły 25. roku życia, uczą się lub studiują i w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż 19 061,28 zł. 

Korzystanie z ulgi podatkowej na dzieci jest możliwe nie tylko dla rodzin z wieloma dziećmi, ale także od momentu pojawienia się pierwszego dziecka. Aktualna wartość ulgi prezentuje się następująco: 

 • 92,67 zł miesięcznie, co daje 1 112,04 zł na rok, dla pierwszego i drugiego dziecka, 
 • 166,67 zł miesięcznie, czyli 2 000,04 zł rocznie, dla trzeciego dziecka, 
 • 225 zł miesięcznie, równoznaczne z 2 700 zł rocznie, dla czwartego dziecka i każdego kolejnego. 

Dla rodziców wychowujących jedno dziecko istnieje jednak pewne ograniczenie związane z dochodami. Aby móc skorzystać z ulgi, ich dochody za 2022 rok nie mogły przekroczyć: 

 • 112 tys. zł dla małżeństw, gdzie uwzględnia się wspólne dochody obu małżonków, 
 • 112 tys. zł dla samotnie wychowujących dziecko, 
 • 56 tys. zł dla osób niebędących w związku małżeńskim (w tym również przez część roku). 

Limit dochodowy nie ma zastosowania do rodzin wychowujących więcej niż jedno dziecko. 

Ulga na IKZE:

 • przysługuje podatnikom, którzy dokonują wpłat na tzw. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego i rozliczają się na zasadach ogólnych (skala podatkowa), w formie podatku liniowego (opodatkowanie stawką 19%%), bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.   
 • w zeznaniu PIT za 2023 rok odliczane wpłaty nie mogą przekroczyć kwoty 8322 zł. W 2023 r. obowiązuje również limit IKZE dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w którego ramach możemy uwzględnić aż 12 483 zł wpłaty. 

Ulga dla młodych: 

 • z preferencji podatkowej mogą skorzystać osoby do 26 roku życia  w zakresie przychodów, których wartość nie przekracza 85 528 zł.   
 • obejmuje wyłącznie przychody osiągnięte na podstawie: stosunku pracy (również spółdzielczego) lub pokrewnego takiego jak stosunek służbowy, praca nakładcza, umowy zlecenia, w oparciu o odbywaną praktykę absolwencką, stażu uczniowskiego, zasiłku macierzyńskiego. 

Ulga na internet: 

 •  to możliwość odliczenia pewnej kwoty od przychodu lub dochodu, zależnie od preferowanej formy opodatkowania.  
 • maksymalna wysokość ulgi wynosi 760 zł, a dla małżonków składających wspólnie zeznanie podatkowe może sięgnąć nawet 1540 zł.  
 • można z niej skorzystać w ciągu dwóch kolejnych lat kalendarzowych. 

Ulga dla aktywnych zawodowo seniorów: 

 • w tym przypadku konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o rezygnacji z pobierania świadczenia emerytalnego.  

Ulga dla rodzin wielodzietnych: 

 •  przysługuje rodzinom 4+, uznawanym za dużą rodzinę. 
 •  wymaga udokumentowania liczby dzieci na utrzymaniu i ich wieku. 
pit 2023

Ile wynosi kwota wolna od podatku za 2023 rok? 

Często kwota zmniejszająca podatek jest mylona z kwotą wolną od opodatkowania i choć są one ze sobą powiązane, to jednak nie są synonimami. W 2023 roku ustalona kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł i w przyszłym roku nie ulegnie zmianie. To oznacza, że osoby podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej (czyli osoby osiągające dochody z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz przedsiębiorcy wybrani do opodatkowania w ten sposób) mogą swobodnie zarobić 30 000 zł rocznie, nie ponosząc obowiązku zapłaty podatku. 

Kiedy spodziewać się zwrotu nadpłaconego podatku? 

Na koniec najważniejsza kwestia 😃 Zwrot nadpłaty możesz otrzymać w następujących okresach: 

 • do 3 miesięcy od daty złożenia zeznania, jeżeli dokonałeś tego poprzez dostarczenie dokumentu w formie papierowej, 
 • do 45 dni od dnia złożenia zeznania, jeżeli złożyłeś je elektronicznie za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub poprzez platformę e-Deklaracje. 

Aby monitorować postęp zwrotu nadpłaty, masz możliwość sprawdzenia jej statusu poprzez zalogowanie się do e-Urzędu Skarbowego. Usługa „Zwroty podatków” dostępna tam umożliwia samodzielne uzyskanie informacji na temat statusu zwrotu, daty jego dokonania oraz ewentualnego zaliczenia nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe. 

Przeczytaj

 • Dwie niedziele handlowe w miesiącu? Nowy projekt ustawy w Sejmie 

  Dwie niedziele handlowe w miesiącu? Nowy projekt ustawy w Sejmie 

 • Wakacje składkowe. Ratunek dla polskich przedsiębiorców? 

  Wakacje składkowe. Ratunek dla polskich przedsiębiorców? 

 • Program “Mieszkanie na start” – oto co powinieneś o nim wiedzieć  

  Program “Mieszkanie na start” – oto co powinieneś o nim wiedzieć  

PanParagon:
najlepsza aplikacja
do przechowywania paragonów
i wyszukiwania promocji