Aplikacja mobilna PanParagon – Polityka Prywatności

Korzystając z naszych usług powierzasz nam swoje dane osobowe. Chcielibyśmy Cię zapewnić, że czujemy się za nie odpowiedzialni i szanujemy Twoją prywatność, dlatego dokładamy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo. Czytając poniższy tekst poznasz zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy funkcjonowania aplikacji mobilnej PanParagon. Pojęcia używane w Polityce będą miały takie znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie aplikacji.

Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych jest Mr Receipt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-650) przy ulicy Piątkowskiej 161 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000822722, NIP: 9721305935.

Jeżeli będziesz mieć jakieś wątpliwości związane ze sposobem przetwarzania przez nas danych osobowych zawsze możesz się z nami skontaktować. Preferowaną formą kontaktu jest korespondencja elektroniczna kierowana pod adres e-mail support@mrreceipt.com. Możesz jednak również kontaktować się listownie na adres spółki, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Jakie dane przetwarzamy?

W związku ze świadczeniem naszych usług możemy przetwarzać następujące kategorie danych:

 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, identyfikator na portalach społecznościowych numer NIP),
 • dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania),
 • dane socjo-demograficzne (np. wiek, płeć),
 • dane behawioralne (np. informacje z wprowadzonych do Aplikacji dowodów zakupu, o posiadanych kartach lojalnościowych i sposobie i wykorzystania, wykorzystaniu proponowanych ofert i informacji handlowych),
 • dane lokalizacyjne (np. lokalizacja urządzenia, miejsca użycia karty lojalnościowej),
 • dane techniczne (np. dane dot. urządzenia, na którym korzystasz z Aplikacji, Advertisment ID).

Skąd je pozyskujemy?

Większość danych pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie – powierzasz nam te dane podając je w formularzach lub wprowadzając do Aplikacji dowody zakupu czy karty lojalnościowe. Niektóre dane mają charakter eksploatacyjny i są zapisywane w naszym systemie gdy korzystasz z Aplikacji. Część danych możemy pozyskać od portali, z których korzystasz by zintegrować konto w Aplikacji z kontem na innych portalach.

W jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie aplikacji PanParagon. Świadczenie przez nas usług jest związane z przetwarzaniem danych osobowych i bez wykonywania tych działań nie bylibyśmy w stanie zrealizować na Twoją rzecz naszych usług;
 • prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszej działalności przy pomocy środków komunikacji elektronicznej np. wiadomość SMS lub e-mail, Tego typu działania będziemy wykonywać wyłącznie w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę;
 • udostępnienia danych naszym Podmiotom partnerskim w celu personalizacji reklam na Twoich urządzeniach. Udostępnienie danych będzie miało miejsce tylko jeśli wyrazisz na to zgodę;
 • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Przez nasz prawnie uzasadniony interes należy rozumieć: zapewnienie obsługi usług płatniczych, przeprowadzanie badania poziomu satysfakcji Użytkowników, ewentualne ustalenie, dochodzenie i egzekucję roszczeń lub obronę przed roszczeniami, zapobieganie nadużyciom i oszustwom, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego platformy PanParagon, analizy finansowej Administratora, prowadzenie działań o charakterze marketingowym, udzielanie odpowiedzi na zapytania i wiadomości Użytkowników, prowadzenie statystyk oraz dokonywanie badań analitycznych i testów w celu lepszego doboru usług do potrzeb Użytkownika czy optymalizacji procesów, dokonywanie profilowania, którego celem jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do potrzeb i zainteresowań Użytkownika, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do momentu jej wycofania;
 • w przypadku niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń związanych z przedmiotem umowy, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
 • w przypadku, gdy postawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania tego interesu.

Czy udostępniamy komuś dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, obsłudze prawnej, obsłudze księgowej, obsłudze klienta itp. przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane wyłącznie na podstawie stosownych umów i jedynie zgodnie z naszymi instrukcjami. Od naszych partnerów wymagamy zachowania poufności oraz zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania. Dodatkowo innymi administratorami Twoich danych mogą stać się też w pewnym zakresie inne podmioty, np. podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), instytucje zajmujące się windykacją należności, jak również, w przypadku wyrażenia przez Ciebie chęci skorzystania z niektórych usług, inni współpracujący z nami przedsiębiorcy np. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji “WARTA” S.A..

Ze względu na wykorzystywanie w naszej Aplikacji narzędzi analitycznych od dostawców działających pod markami Google oraz Facebook, podmioty te mogą mieć dostęp do danych charakteryzujących sposób korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (tzw. dane eksploatacyjne), które mogą być wykorzystywane w celach marketingowych.

Jeżeli wyraziłeś odpowiednią zgodę, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane naszym Partnerom w związku z przedmiotem naszej współpracy. Lista wszystkich podmiotów, którym możemy przekazywać dane znajduje się tutaj . Lista ta jest na bieżąco aktualizowana, a jej zmiana nie jest rozumiana jako zmiana Regulaminu Aplikacji czy Polityki Prywatności.

Przekazywanie danych poza EOG

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych do podmiotów, których siedziby znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jedyny wyjątek stanowi nasza współpraca z usługodawcami działającymi pod markami Google oraz Facebook. Google oraz Facebook dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancja ta wynika w szczególności ze zobowiązania do stosowania tzw. standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Unii Europejskiej. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując do nas zapytanie na adres e-mail: support@mrreceipt.com.

Czy przetwarzamy dane automatycznie?

Niektóre dane przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania, jednakże działanie to nie wywoła wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, nie będzie również istotnie wpływać na Twoją sytuacje. Dokonywane przez nas profilowanie służy jedynie analizie Twoich preferencji i zainteresowań, która pozwoli na lepsze dostosowanie treści, które w pierwszej kolejności będą Ci prezentowane w Aplikacji.

Jakie prawa Ci przysługują?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych (do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo do wycofania zgody.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres support@mrreceipt.com. Jeśli wyślesz do nas wniosek o skorzystanie z któregoś z wymienionych praw z adresu e-mail innego niż ten, na który zarejestrowano konto, możemy żądać dodatkowych informacji pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek.

Jeżeli uznasz, że sposób w jaki przetwarzamy dane osobowe narusza obowiązujące przepisy, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przeczytaj

 • 200 mld złotych na inwestycje energetyczne w Polsce 

  200 mld złotych na inwestycje energetyczne w Polsce 

 • Ceny truskawek i nowalijek w 2024. Czy jest taniej niż w zeszłym roku? 

  Ceny truskawek i nowalijek w 2024. Czy jest taniej niż w zeszłym roku? 

 • Żabka na stacji paliw – nowy gracz na polskim rynku? 

  Żabka na stacji paliw – nowy gracz na polskim rynku? 

PanParagon:
najlepsza aplikacja
do przechowywania paragonów
i wyszukiwania promocji