inwestycje energetyczne w Polsce

200 mld złotych na inwestycje energetyczne w Polsce 

W najbliższych latach Polska planuje ogromne inwestycje w infrastrukturę energetyczną, które mają wynieść około 200 miliardów złotych do 2034 roku. Te działania są niezbędne, aby sprostać dynamicznemu rozwojowi fotowoltaiki, farm wiatrowych na Bałtyku oraz bloków jądrowych. Obecnie większość krajowych linii energetycznych ma ponad 30 lat, co utrudnia przyłączenie odnawialnych źródeł energii do sieci i rozwój polskiej gospodarki energetycznej 

Przełomowe inwestycje energetyczne w Polsce 

Operatorzy sieci energetycznych, w tym PGE, Tauron, Enea, Energa i E.ON, na inwestycje energetyczne w Polsce przeznaczą 130 miliardów złotych do 2030 roku. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) planują wydać 64 miliardy złotych na budowę i modernizację infrastruktury najwyższych napięć do 2034 roku. 

Najważniejsze inwestycje energetyczne w Polsce obejmują budowę 4850 km nowych linii o napięciu 400 kV, stworzenie 28 nowych i modernizację 110 istniejących stacji energetycznych, oraz budowę pierwszej w Polsce lądowej linii prądu stałego (HVDC) łączącej północ z południem kraju. 

Finansowanie tych inwestycji będzie wspierane przez fundusze europejskie, co pozwoli na obniżenie kosztów dla odbiorców energii. Planowane jest także zwiększenie elastyczności i cyfryzacji sieci, co umożliwi przyłączenie większej liczby mikroinstalacji OZE. 

Najwyższa Izba Kontroli popiera inwestycje energetyczne w Polsce 

Niedawny raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) wykazał, że większość linii energetycznych w Polsce jest w złym stanie technicznym. Przeprowadzone badanie ujawniło, że 76% linii przesyłowych ma ponad 30 lat, co znacznie obniża ich niezawodność. Raport NIK podkreśla, że bez znaczących inwestycji modernizacyjnych, takich jak planowane inwestycje energetyczne w Polsce, nie będzie możliwe pełne wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej. 

inwestycje energetyczne w Polsce

Więcej informacji na: bussinessinsider.com.pl

Przeczytaj

  • Zwrot niewykorzystanych środków z kart prepaid? Projekt ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE) uchwalony przez Sejm

    Zwrot niewykorzystanych środków z kart prepaid? Projekt ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE) uchwalony przez Sejm

  • Ceny sezonowych warzyw i owoców w czerwcu 2024 roku. Jest drożej czy taniej niż w poprzednich latach?

    Ceny sezonowych warzyw i owoców w czerwcu 2024 roku. Jest drożej czy taniej niż w poprzednich latach?

  • Kiedy kupować tanie bilety lotnicze? 7 najlepszych strategii na 2024 rok 

    Kiedy kupować tanie bilety lotnicze? 7 najlepszych strategii na 2024 rok 

PanParagon:
najlepsza aplikacja
do przechowywania paragonów
i wyszukiwania promocji