wakacje składkowe

Wakacje składkowe. Ratunek dla polskich przedsiębiorców? 

W zeszłym tygodniu Sejm uchwalił ustawę, która ma uchronić przedsiębiorców od ponoszenia dodatkowych kosztów. Wakacje składkowe to program umożliwiający odroczenie płatności składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy na jeden wybrany miesiąc w roku. Składki te są wówczas pokrywane z budżetu państwa, co pozwala firmom zmniejszyć bieżące wydatki na prowadzenie działalności gospodarczej. Każdego roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulgi równającej się łącznej sumie miesięcznych składek w danej firmie na ubezpieczenia społeczne. W przypadku wzrostu stawek składek w danym roku, wartość ulgi, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy również wzrośnie.  

Kogo dotyczą wakacje składkowe?  

Rozwiązanie to skierowane jest do mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają do 9 osób i których roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro. Mogą z nich korzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatkowego, w tym PIT, ryczałt, czy karta podatkowa. Osoby zainteresowane skorzystaniem z wakacji składkowych muszą złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym chcą zawiesić płatności. Ustawa przewiduje, że około 1,7 miliona przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG będzie mogło skorzystać z wakacji składkowych. 

wakacje składkowe

Przeczytaj

  • 200 mld złotych na inwestycje energetyczne w Polsce 

    200 mld złotych na inwestycje energetyczne w Polsce 

  • Ceny truskawek i nowalijek w 2024. Czy jest taniej niż w zeszłym roku? 

    Ceny truskawek i nowalijek w 2024. Czy jest taniej niż w zeszłym roku? 

  • Żabka na stacji paliw – nowy gracz na polskim rynku? 

    Żabka na stacji paliw – nowy gracz na polskim rynku? 

PanParagon:
najlepsza aplikacja
do przechowywania paragonów
i wyszukiwania promocji